HighTech

“Hightech is de meest moderne techniek op het hoogste innovatieve niveau, gemeten naar de actuele beoordelingscriteria op het moment dat deze techniek wordt ontwikkeld en geïmplementeerd” (uit: Technischwerken.nl)

Binnen Limburg hebben we veel (startende) bedrijven en onderzoekers die zich bezighouden met de meest geavanceerde technologische ontwikkelingen in diverse industrieën en producten. We hebben in Limburg diverse HighTech campussen en dat betekent dat hier een groot aanbod bedrijven zich gevestigd hebben die op technologisch gebied vooruit lopen in hun onderzoeken en producten.

In Limburg vind je de volgende kennisinstellingen en instituten die zich bezighouden met HighTech:

  • Corda Campus, binnen deze internationale toonaangevende Campus komm je van alles tegen op het gebied van Technologie, ICT, HighTech en Media
  • Drone port (opening 2019) is de Europese kennis- en expertisecentrum in dronetechnologie
  • Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Ze dragen bij aan nieuwe producten en productieprocessen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.
  • MIA-H is een FashionTech campus waar techniek en creativeit op modegebied elkaar treffen
  • Flanders Bike Valley is een open innovatiecentrum voor de fietsindustrie
  • IMO is the Institute for Materials Research (IMO) research centre of Hasselt University with a vast knowledge in the field of materials science. It is the largest research institute of the university with a staff of more than 100 people. IMO has an integrated and intensive collaboration with IMOMEC (Institute for Materials Research in MicroElectronics) , the department of IMEC (Interuniversity Micro Electronics Centre, Louvain) at the university campus in Diepenbeek.